Превозот на хемикалии и опасни материи во меѓународниот транспорт е најголемиот предизвик на секоја транспортна компанија. Повеќето стоки што се користат во хемиската и прехранбената индустрија бараат посебни услови за време на транспортот. Посебно нагласуваме дека имаме соодветни возила специјално опремени за превоз на опасни материи во патниот сообраќај и дека секое возило има соодветен АДР сертификат и потребната придружна документација. Возачите се исто така обучени да носат опасни материи и хемикалии.

Ние обезбедуваме полициска придружба на возила од граница до граница, како и од граница до посакуваната дестинација.

Вршиме превоз на ADR стока од сите европски индустриски центри како Антверпен, Ротердам, Хамбург, Бремен, Копер, Риека и Џенова. Нашите клиенти се производители на сокови и производители на храна, производители на козметика, автомобилска индустрија, нафтената индустрија останати клиенти чии производи се предмет на стандарди на ADR.

Превозот на ADR стоки се врши за Германија, Шпанија, Швајцарија, Италија, Белгија, Холандија, Австрија, Англија, Норвешка, Полска, Чешка и Шведска.

Компанијата Бест Доо од Кавадарци исто така ги врши потребните активности потребни за безбедно транспортирање - пакување и обележување со број на ОН во согласност со правилата за превоз на опасни материи

Услуги

Превоз на стоки до Германија, Франција, Англија, Белгија, Холандија, Полска, Шпанија, Италија.
Превоз на стоки натоварени во цел камиони е основа на секој сериозен производител и дистрибутер. Бест Доо од Кавадарци, врши превоз и транспорт на стоки натоварени во цел камиони низ цела Европа и обратно.


Нашите камиони се опремени со најдобра и најнова опрема за транспорт на стока, која гарантира безбеден транспорт. Транспортот се врши со стандарнди шлепери, чиј товарен капацитет е 33 Еуро палети и висина на товарање од 280цм.  Имаме на располагање шлепери и приколки како што се церади, фургон камиони, ладилиници...а, во зависност од потребата на клиентот. Најголем дел од барањата за превоз на стоки се добиваат за мега транспорт, каде што висината на внатрешниот простор за утовар е и до 3м. Со помош на докажани соработници, ние можеме да ги задоволиме најсложените барања за превоз на стока со камиони.
Со цел да се задоволат сите потреби на модерната индустрија, стоката може да се товари со кран, странично и назад. Вршиме превоз на стоки на палети, конструкции, вонгабаритна стока, текстил, храна, овошје, зеленчук. Сите возила на Бест Доо од Кавадарци ги имаат сите потребните дозволи и дозволи издадени од Министерството за транспорт, така што транспортот на стоката се врши непречено за сите европски земји.


Нашите цени се прифатливи. За потребите на нашите клиенти организираме царинско посредување кога станува збор за превоз на стока натоварена во цел камион. Сите наши камиони имаат инсталирано сателитски GPS пратење, со што нашите клиенти имаат можност да ги следат стоките за време на транспортот до посакуваната дестинација. Оваа погодност им дава на нашите клиенти дополнителна доверба при организирање на беспрекорен превоз на стоки.
Испратете ни барање по електронски пат или по телефон, во рок од 10 минути можете да добиете понуда, како и можност за товарење.

ЗБИРЕН ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

Збирниот транспорт на стоки е најзастапен и најевтин начин за меѓународните транспортери за нашите клиенти. Гледано од финансиска гледна точка, колективниот (збирниот) транспорт е погоден поради значителни заштеди во транспортот. Со добра организација и логистика, Бест Доо од Кавадарци врши колективен (збирен) превоз на стоки до сите правци до посакуваната дестинација и назад. Стоката во текот на работната недела се собира од нашите клиенти и се испраќа до договорената дестинација. Стоките ги товараме директно од кај нашите клиенти, вршиме  складирање, царинење и испорака до бараната дестинација.

Збирен превоз на стоки вршиме до Германија, Франција, Англија, Шпанија, Белгија, Холандија, Швајцарија, Австрија...
Збирниот превоз на стоки се врши без оглед на количината и тежината. Од една евро палета до полн камион. Ние, исто така, вршиме збирен транспорт и на вонгабаритна стока, како што се ролни, цевки, конструкции...

Испратете ни барање и во рок од 15 минути ќе добиете најповолно и најбрзо решение за транспорт на вашата стока до посакуваната дестинација. И во рок од 7 работни дена можете да добиете стока во складот.

Со збирниот превоз на стока се добива голема заштеда!

ТРАНСПОРТ НА МАСИВНА И ВОНГАБАРИТНА СТОКА

Вонгабаритниот транспорт на посебни, тешки товари бара искуство и специјална опрема, бидејќи димензиите и специфичните карактеристики на товарот бараат посебна претпазливост како на заштита и пакување, така и во текот на преносот на товарот до објектите.

Бест Доо од Кавадарци е специјализирана во сложени транспортни проекти (услуга превоз на големи и / или тешки товари "од врата до врата"), кога е можна комбинација, во зависност од дестинацијата, тежината и димензиите на товарот и употреба на различни видови на транспорт (патен, речен, морски, железнички и воздушнен транспорт).

Ние поседуваме комплетна опрема за ракување со специјални товари: хидраулични дигалки и лифтови, сите видови и типови на виљушкари, платформски виљушкари, телескопски виљушкари, теренски виљушкари, дизел виљушкари, електрични виљушкари, Плински виљушкари, различни кранови, куки и кранови за ракување, специјални машини за прифаќање, како и опрема за скали и недостапни терени. Нашиот специјално обучен тим лесно ќе ги изврши сите потребни активности за подготовка, позиционирање, утовар и растовар на сите видови на товар, како и позиционирање на саканата локација во објектот или надвор од него.

За своите клиенти, Бест Доо врши комплетна услуга за превоз на специјален товар како што е:

- Креирање на план за реализација на барањата
- Професионално пакување, заштита и обезбедување на товар
- Наоѓање на оптимална рута за транспорт на товарот
- Организирање на утоварот со потребната опрема и со помош на стручен и добро опремен кадар
- Превозот до потребната дестинација
- Организација за истовар на потребната дестинација

Со обезбеден магацински простор компанија Бест Доо на нашите клиенти им овозможуваме складирање на посебен товар, пред или по транспорт, во нашите логистички центри. Нашите магацини поседуваат најсовремена опрема, како и безбедносни видео и алармни системи.

Компанијата Бест Доо на своите клиенти им гарантира безбедноста и испораката на специјалните товари. Нашите клиенти при потпишувањето на договорот добиваат правна гаранција дека работата ќе се врши во согласност со договорот, и дека ќе бидат целосно обештетени во случај на оштетување на товарот.

За превоз на специјални товари, на нашите клиенти можеме да им овозможиме и дополнително осигурување преку реномирани осигурителни компании.

Транспортот на вонгабаритните стоки/товари е предмет на одредени законски ограничувања, кои се однесуваат на самите димензии на товарот, начинот на кој треба да се транспортира товарот, транспортната релација/рута по којаќе се движи возилото, како и времето во денот кога е дозволено да се врши превозот.

ВО ВОНГАБАРИТНИ СТОКИ/ТОВАРИ ГИ ВБРОЈУВАМЕ:


- Повеќе наменска опрема и машини со голем обем
- Комбајни, трактори и други возила со големи димензии
- Кипери, дампери или големи натоварувачи
- Разни приклучни и работни возила и опрема
- Кранови, дигалки, разни делови и опрема
- Бетонски и метални конструкции или нивни делови
- Силоси, котли, погони
- Долги материјали, со големи должини и тежини

ЗА ВОНГАБАРИТНИТЕ СТОКИ/ТОВАРИ НУДИМЕ:


- Организација на утовар и истовар на саканата локација
- Наоѓање на оптимална транспортна рута
- Добивање на сите потребни дозволи за превоз на вонгабаритниот товар
- Вршење на комплетна царинска постапка
- Обезбедување на неопходната техничка и полициска придружба
- Превоз на саканата релација
- Позиционирање на товарот по желба на клиентот

Меѓународниот транспорт на специјален товар значи дека е неопходно да се знаат ограничувањата на секоја транзитна земја. Компанијата Бест Доо е запознаена со сите законски прописи и процедури, а секоја понуда е формирана поединечно, во зависност од карактеристиките на товарот, дестинацијата за вршење на превозот на стока, потребната опрема и придружба.

Да се ​​формира понуда за превоза на вонгабаритна стока потребно е детално познавање на карактеристиките на товарот (димензии, тежина, габарит, специфични својства, условите на транспортот и обезбедување на товарот ...) и карактеристиките на релацијата за превоз.

Постапката за добивање на сите дозволи е специфична за секоја земја и трае 15 до 30 дена.

СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ

Услугата за складирање на стоки вклучува манипулација на стоката при приемот, квалитативна и квантитативна контрола при складирање во магацинот заедно со сите софистицирани постапки за евиденција на стоката која се складира.

Оваа услуга исто така вклучува, соодветна грижа за складираната стока, препакување, етикетирање (означување), доработка во финален трговски производ како и други манипулации и работи поврзани со складираната стока.

Следењето на роковите на траење на складираната стока како и амбиентните услови за складирање, роковите на пристигнување и испраќање на складираната стока и податоците поврзани со протокот на стоки се составен дел на процесот на складирање. Сите овие операции со складираната стока се врши со помош на софистициран WMS систем - баркод технологија - "tracing & tracking" - од производство до испорака и други логистички алатки.

ТРАНСПОРТ НА ЗАПАЛИВИ СТОКИ - ADR

ТРАНСПОРТ НА СТОКА НАТОВАРЕНА ВО ЦЕЛ КАМИОН

Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

02

Ние обезбедуваме 

ексклузивна услуга

за секоја испорака

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

EN

МК

DE

МК

DE