Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

ТРАНСПОРТ НА СТОКА НАТОВАРЕНА ВО ЦЕЛ КАМИОН

Превоз на стоки до Германија, Франција, Англија, Белгија, Холандија, Полска, Шпанија, Италија.
Превоз на стоки натоварени во цел камиони е основа на секој сериозен производител и дистрибутер. Бест Доо од Кавадарци, врши превоз и транспорт на стоки натоварени во цел камиони низ цела Европа и обратно.


Нашите камиони се опремени со најдобра и најнова опрема за транспорт на стока, која гарантира безбеден транспорт. Транспортот се врши со стандарнди шлепери, чиј товарен капацитет е 33 Еуро палети и висина на товарање од 280цм.  Имаме на располагање шлепери и приколки како што се церади, фургон камиони, ладилиници...а, во зависност од потребата на клиентот. Најголем дел од барањата за превоз на стоки се добиваат за мега транспорт, каде што висината на внатрешниот простор за утовар е и до 3м. Со помош на докажани соработници, ние можеме да ги задоволиме најсложените барања за превоз на стока со камиони.
Со цел да се задоволат сите потреби на модерната индустрија, стоката може да се товари со кран, странично и назад. Вршиме превоз на стоки на палети, конструкции, вонгабаритна стока, текстил, храна, овошје, зеленчук. Сите возила на Бест Доо од Кавадарци ги имаат сите потребните дозволи и дозволи издадени од Министерството за транспорт, така што транспортот на стоката се врши непречено за сите европски земји.


Нашите цени се прифатливи. За потребите на нашите клиенти организираме царинско посредување кога станува збор за превоз на стока натоварена во цел камион. Сите наши камиони имаат инсталирано сателитски GPS пратење, со што нашите клиенти имаат можност да ги следат стоките за време на транспортот до посакуваната дестинација. Оваа погодност им дава на нашите клиенти дополнителна доверба при организирање на беспрекорен превоз на стоки.
Испратете ни барање по електронски пат или по телефон, во рок од 10 минути можете да добиете понуда, како и можност за товарење.

Транспорт на стока натоварена во цел камион

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.e

EN

МК

DE

МК

DE