ЗБИРЕН ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

Збирниот транспорт на стоки е најзастапен и најевтин начин за меѓународните транспортери за нашите клиенти. Гледано од финансиска гледна точка, колективниот (збирниот) транспорт е погоден поради значителни заштеди во транспортот. Со добра организација и логистика, Бест Доо од Кавадарци врши колективен (збирен) превоз на стоки до сите правци до посакуваната дестинација и назад. Стоката во текот на работната недела се собира од нашите клиенти и се испраќа до договорената дестинација. Стоките ги товараме директно од кај нашите клиенти, вршиме  складирање, царинење и испорака до бараната дестинација.

Збирен превоз на стоки вршиме до Германија, Франција, Англија, Шпанија, Белгија, Холандија, Швајцарија, Австрија...
Збирниот превоз на стоки се врши без оглед на количината и тежината. Од една евро палета до полн камион. Ние, исто така, вршиме збирен транспорт и на вонгабаритна стока, како што се ролни, цевки, конструкции...

Испратете ни барање и во рок од 15 минути ќе добиете најповолно и најбрзо решение за транспорт на вашата стока до посакуваната дестинација. И во рок од 7 работни дена можете да добиете стока во складот.

Со збирниот превоз на стока се добива голема заштеда!

Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

Збирен транспорт 

на стоки

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.e

EN

МК

DE

МК

DE