ТРАНСПОРТ НА МАСИВНА И ВОНГАБАРИТНА СТОКА

Вонгабаритниот транспорт на посебни, тешки товари бара искуство и специјална опрема, бидејќи димензиите и специфичните карактеристики на товарот бараат посебна претпазливост како на заштита и пакување, така и во текот на преносот на товарот до објектите.

Бест Доо од Кавадарци е специјализирана во сложени транспортни проекти (услуга превоз на големи и / или тешки товари "од врата до врата"), кога е можна комбинација, во зависност од дестинацијата, тежината и димензиите на товарот и употреба на различни видови на транспорт (патен, речен, морски, железнички и воздушнен транспорт).

Ние поседуваме комплетна опрема за ракување со специјални товари: хидраулични дигалки и лифтови, сите видови и типови на виљушкари, платформски виљушкари, телескопски виљушкари, теренски виљушкари, дизел виљушкари, електрични виљушкари, Плински виљушкари, различни кранови, куки и кранови за ракување, специјални машини за прифаќање, како и опрема за скали и недостапни терени. Нашиот специјално обучен тим лесно ќе ги изврши сите потребни активности за подготовка, позиционирање, утовар и растовар на сите видови на товар, како и позиционирање на саканата локација во објектот или надвор од него.

За своите клиенти, Бест Доо врши комплетна услуга за превоз на специјален товар како што е:

- Креирање на план за реализација на барањата
- Професионално пакување, заштита и обезбедување на товар
- Наоѓање на оптимална рута за транспорт на товарот
- Организирање на утоварот со потребната опрема и со помош на стручен и добро опремен кадар
- Превозот до потребната дестинација
- Организација за истовар на потребната дестинација

Со обезбеден магацински простор компанија Бест Доо на нашите клиенти им овозможуваме складирање на посебен товар, пред или по транспорт, во нашите логистички центри. Нашите магацини поседуваат најсовремена опрема, како и безбедносни видео и алармни системи.

Компанијата Бест Доо на своите клиенти им гарантира безбедноста и испораката на специјалните товари. Нашите клиенти при потпишувањето на договорот добиваат правна гаранција дека работата ќе се врши во согласност со договорот, и дека ќе бидат целосно обештетени во случај на оштетување на товарот.

За превоз на специјални товари, на нашите клиенти можеме да им овозможиме и дополнително осигурување преку реномирани осигурителни компании.

Транспортот на вонгабаритните стоки/товари е предмет на одредени законски ограничувања, кои се однесуваат на самите димензии на товарот, начинот на кој треба да се транспортира товарот, транспортната релација/рута по којаќе се движи возилото, како и времето во денот кога е дозволено да се врши превозот.

ВО ВОНГАБАРИТНИ СТОКИ/ТОВАРИ ГИ ВБРОЈУВАМЕ:


- Повеќе наменска опрема и машини со голем обем
- Комбајни, трактори и други возила со големи димензии
- Кипери, дампери или големи натоварувачи
- Разни приклучни и работни возила и опрема
- Кранови, дигалки, разни делови и опрема
- Бетонски и метални конструкции или нивни делови
- Силоси, котли, погони
- Долги материјали, со големи должини и тежини

ЗА ВОНГАБАРИТНИТЕ СТОКИ/ТОВАРИ НУДИМЕ:


- Организација на утовар и истовар на саканата локација
- Наоѓање на оптимална транспортна рута
- Добивање на сите потребни дозволи за превоз на вонгабаритниот товар
- Вршење на комплетна царинска постапка
- Обезбедување на неопходната техничка и полициска придружба
- Превоз на саканата релација
- Позиционирање на товарот по желба на клиентот

Меѓународниот транспорт на специјален товар значи дека е неопходно да се знаат ограничувањата на секоја транзитна земја. Компанијата Бест Доо е запознаена со сите законски прописи и процедури, а секоја понуда е формирана поединечно, во зависност од карактеристиките на товарот, дестинацијата за вршење на превозот на стока, потребната опрема и придружба.

Да се ​​формира понуда за превоза на вонгабаритна стока потребно е детално познавање на карактеристиките на товарот (димензии, тежина, габарит, специфични својства, условите на транспортот и обезбедување на товарот ...) и карактеристиките на релацијата за превоз.

Постапката за добивање на сите дозволи е специфична за секоја земја и трае 15 до 30 дена.

Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

Транспорт на масивна и

вонгабаритна стока

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.e

EN

МК

DE

МК

DE