Превозот на хемикалии и опасни материи во меѓународниот транспорт е најголемиот предизвик на секоја транспортна компанија. Повеќето стоки што се користат во хемиската и прехранбената индустрија бараат посебни услови за време на транспортот. Посебно нагласуваме дека имаме соодветни возила специјално опремени за превоз на опасни материи во патниот сообраќај и дека секое возило има соодветен АДР сертификат и потребната придружна документација. Возачите се исто така обучени да носат опасни материи и хемикалии.

Ние обезбедуваме полициска придружба на возила од граница до граница, како и од граница до посакуваната дестинација.

Вршиме превоз на ADR стока од сите европски индустриски центри како Антверпен, Ротердам, Хамбург, Бремен, Копер, Риека и Џенова. Нашите клиенти се производители на сокови и производители на храна, производители на козметика, автомобилска индустрија, нафтената индустрија останати клиенти чии производи се предмет на стандарди на ADR.

Превозот на ADR стоки се врши за Германија, Шпанија, Швајцарија, Италија, Белгија, Холандија, Австрија, Англија, Норвешка, Полска, Чешка и Шведска.

Компанијата Бест Доо од Кавадарци исто така ги врши потребните активности потребни за безбедно транспортирање - пакување и обележување со број на ОН во согласност со правилата за превоз на опасни материи.

ТРАНСПОРТ НА ЗАПАЛИВИ СТОКИ - ADR

Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

Транспорт на запаливи

стоки - ADR

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.e

EN

МК

DE

МК

DE